2/3 Menschsein, 2004

2/3 Human Being

Eisen, Epoxi-Laminat, Stoff, Gips, Plastik

Iron, epoxy laminate, fabric, plaster, plastic

30/69 x 183 x 183 cm